Psöriatik Artrit (Sedef hastalığı – PsA)

Psöriatik Artrit (Sedef hastalığı – PsA)

Sedef hastalığı eklemleri etkilemesi ile ortaya psöriatrik artrit (sedef romatizması) çıkar. 5 vakadan birinde deri bulguları olmadan eklem bulgularıyla da hastalık başlayabilir. Sedef hastalığı da derinin otoinflamatuar hastalıklarındandır. Deride beyaz pullu kabarık plaklar şeklinde lezyonlar vardır. Bunlar çeşitli büyüklükte ve yerde olabilir. Hastalığın ilerleyen aşamasında tendonların kemiğe yapışma bölgesi (entezis)’ nden inflamasyon başlar ve eklem bulguları ortaya çıkar.

PsA 5 klinik tipte kendini gösterebilir:

Öncelikle el ve ayak parmaklarındaki küçük eklemleri tutan artrit

Kol ve bacaklardaki eklemleri tutan asimetrik artrit

Romatoid artrite (iltihaplı romatizma) benzeyen simetrik poliartrit (çok sayıda eklemi tutan artrit)

Kadir fakat ekleme son derece zarar veren ve şeklini bozan bir tip olan artritis mutilans

Sakroiliyak (omurgayla kalça kemiğini birbirine bağlayan eklem) eklemin ve omurganın artriti (psöriyatik spondilit)

PsA hastalarının %40’ında ailelerinde psöriasis ve psöriatik artrit öyküsü vardır. Çevresel faktörler hastalığın ortaya çıkışını hızlandırabilmektedir.

Sedef hastalığı kadınlar ve erkeklerde benzer sıklıkta görülür. ABD de yapılan bir prevalans çalışmasında 3 milyon psöriasis hastasının %10’nunda PsA geliştiği bildirilmiştir. Sedefe bağlı tırnak bulguları geliştiği zaman artrit bulgularının da geliştiği kabul edilmektedir. Bu evre çok erken evredir. Hasta bu evrede bir romatoloji uzmanı tarafından değerlendirilirse ileriye yönelik alacağı önlemler daha faydalı olacaktır.

Deri bulgularının görülmesi tanısaldır. Laboratuvarda da inflamasyon parametrelerinde yükseklik ve serolojinin (ANA, romatoid faktör ve anti-CCP) negatif olması görülebilir.

Sedef hastalığı (Psöriatik Artrit) tedavisinde nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlardan biyolojik ajanlara kadar pek çok seçenek mevcuttur. PsA tedavisinde kullanılan ilaçlar deri bulgularının gerilemesinde de faydalı olacaktır.

sedef hastalığı