Behçet Hastalığı Nedir? Behçet Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Behçet Hastalığı Nedir? Behçet Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Behçet hastalığı, ilk kez Türk dermatoloji profesörü Hulusi Behçet tarafından tarif edilmiş ve ismini ondan alan bir romatizmal hastalıktır. Türklerde sık görülür. Ağız ve genital bölgede ağrılı ülsere yaralar ve gözde üveit denilen inflamasyon temel ve tanısal semptomları olsa da Behçet Hastalığı bu semptomların çok daha ötesinde tüm organ ve sistemleri etkileyen bir damar vaskülitidir. Kliniğinin bu kadar renkli olmasının en önemli nedeni büyük, küçük, arter, ven tüm damarları tutmasıdır. Kadınlarda biraz daha hafif klinik bulgularla seyrederken erkeklerde inflamasyon ve buna bağlı klinik şiddetlidir. Her hastada kliniğin şiddeti değişir. Bazısında yıllarca sadece ağızda ve genital bölgede yara ile seyreder bazısında ise akciğer, sindirim sistemi ve beyin tutulumu ile görülebilir. Hep alevli kalabileceği gibi bazı hastalarda da atak ve iyilik döngüsü şeklinde görülebilir.

Behçet hastalığı neden olur?

HLA B5/B51 genetik lokusu aktif olanlarda daha fazla görüldüğü bilinse de bugün için patogenez çalışmaları devam etmektedir.

Behçet hastalığı hangi doku ve organları etkiler?

Gözde panüveit (körlüğe kadar gidebilir), ağızda ülsere yaralar, deride döküntüler, genital bölgede ağrılı ülsere yaralar, damarlarda tromboz ve anevrizmalar, akciğer de iltihaplanma ve damar tıkanıklığı, beyin zarında iltihaplanma ve damar tıkanıklığı, beyin parankim dokusunda iltihaplanma, sindirim sisteminde barsaklar boyunca ülsere yaralar, kalpte zarında tutulum kalp içi dev pıhtılar görülebilecek klinik bulgulardandır.

Behçet hastalığı tedavisi nasıldır?

Behçet hastalığı tamamıyla ortadan kaldıracak bir tedavi bugün için yoktur. Tedavinin hedefi inflamasyonu ortadan kaldırmak ve oluşabilecek hasarı engellemeye yöneliktir. Böylece kişinin yaşam kalitesinin bozulması engellenir, sakatlık ve körlük gibi komplikasyonlar durdurulmaya çalışılır. Çeşitli ilaçlar mevcuttur. Gerek topikal olarak yaraların üzerine uygulanırlar, gerek ağızdan veya damardan ya da subkutan dediğimiz deri içine uygulanırlar. Steroidler bu hastalığın tedavisinde de yer alırlar yine çeşitli hastalık düzenleyici antiromatizmal ajanlar ve kolşisin tedavi de mutlak bulunur. Hangi ilacın seçileceği nasıl uygulanacağı tedavinin ne kadar süreceği hastanın durumuna göre değişir.

Behçet hastalığını kim tedavi eder?

Behçet hastalığını romatoloji uzmanı hekimler tedavi eder. Pek çok organ ve sistem tutulumu olduğu için multidisipliner yaklaşımla çeşitli branş hekimlerinin değerlendirme ve tedavi önerileri alınabilir. Ancak ekip başı, hastalığın tanısını koyacak takip şemasını belirleyecek ve tedaviyi düzenleyecek hekimler iç hastalıkları romatoloji uzmanlarıdır. Unutulmamalıdır ki tedavi etkili olsa da alevlenmeler görülebilir.

behçet hastalığı