Prof. Dr. Zeynep Aşlar

Prof. Dr. Zeynep Aşlar

PROFESÖR DOKTOR

2019 -

2016 -2019 yıllarında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlu’su (eski adıyla klinik şefi) oldum. 2019 yılında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD’ a “İç Hastalıkları (Romatoloji) Profesörü” olarak atandım. Hitit Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Romatoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundum. 2021 yılında TOBB Üniversitesi İç Hastalıkları ABD’ da İç Hastalıkları-Romatoloji profesörü olarak çalışmaya başladım. 2017 yılından itibaren Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Klinik Değerlendirme Ruhsatlandırma Dairelerinde danışman hekim olarak görev aldım.

DOÇENT DOKTOR

2006

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde girdiğim sınavı başarı ile geçerek “İç Hastalıkları (Romatoloji) Doçenti” ünvanını aldım. 2003 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Kliniği kurucu hekimleri arasında yer aldım. 2013 yılında eğitim kadrosuna atandım. 2004-2010 yılları arasında yarı zamanlı olarak Ankara Güven Hastanesin’ de de romatoloji uzmanı olarak çalıştım.

2005 yılında Hollanda Leiden Üniversitesi Medical Center da Prof Dr. F.C. Breedveld ve Prof. Dr. Jaap van Laar ile çalıştım. Hollanda da bulunduğum sürede romatoid artrit pannus dokusu ve sklerodermada kemik iliği transplantasyonu konularıyla ilgilendim.

UZMAN DOKTOR

2003

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ABD Romatoloji Ünitesinde Prof. Dr. Meral Çalgüneri’nin Kliniği’nde romatoloji ihtisasına başladım ve 2003 yılında romatoloji uzmanı oldum.

DOKTOR

1986 - 1993

Tıp eğitimimi 1986-1993 yılları arasında derece ile girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım. İspanya Madrid Complutense Üniversitesi Gregorio Marañón Hastanesi’nde ve Kahire Üniversitesi Kasr-El Aini Tıp Fakültesi’nde kısa süreli çalıştım. 1993 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uz. Dr. Aysel Uzuner’in Kliniği’nde iç hastalıkları uzmanlığı ihtisasına başladım ve 1998 yılında iç hastalıkları uzmanı oldum. 1998-2000 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Kliniğinde başasistan olarak çalıştım.

Temmuz 2021 ‘den beri Barbaros Mahallesi Büyükelçi Sokak 12/2 adresinde kendi kliniğimde hastalarımı kabul etmekteyim.

İlgi Alanlarım

• Eklem Ağrısı

• Romatizmal Hastalıkların gelişimi, etki eden faktörler ve özellikleri

• Romatoid artrit

• Sistemik lupus ertematoz

• Ankilozan spondilit

• Behçet Hastalığı

• Ailevi Akdeniz ateşi

• Vaskülitler ve vaskülit taklitçileri

• Sedef Romatizması (Psöriatrik artrit)

• Sjögren’s Sendromu

• Miyozitler ve miyozit taklitçileri

• İnflamatuar barsak hastalıklarına bağlı spondiloartropatiler

• Reaktif artrit

• Osteoartrit

• Fibromiyajji

• Kronik ağrı ile giden rahatsızlıklar

Muayenehane